Orkla Confectionery & Snacks Latvija > Jaunumi > ES projekti > AS “Laima” pabeigta šokolādes iekārtu modernizācija

AS “Laima” pabeigta šokolādes iekārtu modernizācija

29.09.2014

Izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas un apgūstot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, AS “Laima” 2014.gada 29.septembrī ir noslēgusi līgumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par trīs projektu īstenošanu, lai veiktu šokolādes ražotnes renovāciju un tehnoloģisko iekārtu modernizāciju. Īstenojot šos attīstības projektus, tiek veicināta AS “Laima” augstas pievienotās vērtības ražošanas attīstība, kā rezultātā uzņēmumam tiks nodrošināta iespēja jaunu produktu attīstīšanai un pārdošanas apjomu kāpināšanai.

“Augstas pievienotās vērtības produktu attīstības” projekts (līguma Nr.L-APV-14-0203), ieviešot konfekšu ražošanas ar depozitēšanas tehnoloģiju, paredz šokolādes fabrikas “Laima” produkta portfeļa attīstīšanu un dažādošanu nākotnē. Šī projekta ietvaros ir veikta jaunas ražošanas tehnoloģiskās līnijas planetārā miksera, masas sūkņu sistēmas un gatavās produkcijas konveijeru sistēmas uzstādīšana, kopumā ražošanas tehnoloģiskās līnijas izveidē ieguldot 1 243 815 EUR. Tā rezultātā AS “Laima” attīstīs esošo darbību, piedāvājot plašu pilnīgi jaunu šokolādes konfekšu produkcijas klāstu, veicinot pārdošanas apjomus un kāpinot eksportu.

Savukārt “Konfekšu iepakošanas tehnoloģiskā procesa robotizācijas” projektā (līguma Nr.L-APV-14-0197) veikta konfekšu iepakošanas tehnoloģiskā procesa robotizācija, uzstādot jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu. Projekta rezultātā ražošanā ieviesta jauna tehnoloģija, būtiski samazinot darbietilpību, uzlabojot produkcijas kvalitāti un ražošanas procesa higiēnu, attīstot esošo darbību un radot priekšnoteikumus jaunu produktu izstrādei nākotnē. Projekta kopējais ieguldījums 502 840 EUR.

Īstenojot “Šokolādes tāfelīšu ražošanas tehnoloģiskā procesa pilnveidošanas” projektu (līguma Nr.L-APV-14-0202) veikta ražošanas procesa modernizācija, uzlabojot šokolādes tāfelīšu ražošanas procesa kvalitāti, racionalizējot iepakošanas procesu un ieviešot hermētiskas iepakošanas tehnoloģiju. Šī projekta ietvaros ir veikta temperēšanas iekārtas, 20g un 100g šokolādes tāfelīšu iepakošanas iekārtu uzstādīšana. Šokolādes masas sagatavošanas līnijas modernizācijā un tehnoloģisko iekārtu iegādē ieguldīti 1 581 825 EUR. Projekta rezultātā modernizētā ražošana ļaus uzlabot produktu kvalitāti un nodrošinās produktu aizsardzību,  veicinās to piemērotību eksporta vajadzībām, kā arī samazinās ražošanas darbietilpību un uzlabos energoefektivitāti.

AS “Laima” ražotnes modernizācijas un uzņēmuma attīstības projekti īstenoti 2015. gada laikā. Kopējās attiecināmās investīcijas 3 310 200 EUR, kur Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 45% apmērā.

eraf

coloring.cool