Līga Abramoviča

Uzņēmumā strādā kopš 2017.gada marta.
Līgas Abramovičas pārraudzībā ir uzņēmuma finanšu uzskaites un analīzes nodrošināšana, noteikto uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķu sasniegšana, kā arī biznesa analīzes, ekonomikas, IT un grāmatvedības funkciju efektīvas darbības nodrošināšana un pārraudzība.

coloring.cool