Orkla Latvija > Jaunumi > ES projekti > “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” veiksmīgi darbojas Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projekta ietvaros

“Orkla Confectionery & Snacks Latvija” veiksmīgi darbojas Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projekta ietvaros

29.10.2018

SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” veiksmīgi darbojas Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projekta (identifikācijas Nr. 1.2.1.1/16/A/004) ietvaros.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana:
  • glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” projekta “Veselīgu uzkodu un konditorejas produktu attīstība” mērķis ir būtiski uzlabotu produktu ieviešana tirgū, nodrošinot tiem veselīgāku produktu kritērijiem atbilstošas receptūras. Projekta īstenošanas laikā tiek veikts gan rūpnieciskais, gan eksperimentālais pētījums.

Projekts tiek īstenots no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim.