Orkla Latvija > Jaunumi > ES projekti > SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA” VEIKSMĪGI DARBOJAS LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA PROJEKTA (PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJAS NR. 1.2.1.1/18/A/002.) IETVAROS.

SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA” VEIKSMĪGI DARBOJAS LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA PROJEKTA (PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJAS NR. 1.2.1.1/18/A/002.) IETVAROS.

05.11.2019

SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” veiksmīgi darbojas Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projekta (Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.1/18/A/002.) ietvaros.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

 

  1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

 

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

 

SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” projekta “Veselīgāku uzkodu produktu attīstība ar atbildīgi iegūtām izejvielām” mērķis ir būtiski uzlabot esošos un ieviest tirgū jaunus produktus, nodrošinot tiem veselīgāku produktu kritērijiem atbilstošas receptūras, izmantojot atbildīgi iegūtas izejvielas. Šobrīd notiek rūpnieciskais pētījums, kura ietvaros tiek noformulēti receptūru pamatnosacījumi un veikti analītiskie un laboratorijas pētījumi.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2020.gada 30.jūnijam.