Orkla Latvija > Karjera > Personāla atlases process

Personāla atlases process

Mūsu sauklis jaunu kolēģu meklējumos ir “Īstais cilvēks īstajā vietā!”,  tādēļ pret atlases procesu izturamies ar lielu atbildību un rūpību. Mums ir svarīgi ne tikai pieņemt darbā mums visatbilstošāko kandidātu, bet arī būt pārliecinātiem, ka šī darba vieta pašam kandidātam ir vispiemērotākā. Atlases procesu uzveram par atvērtu un atklātu savstarpējo iepazīšanos, kur pamatā ir patiesums. Mums ir svarīgi iepazīst kandidāta profesionālos sasniegumus, gan personības piederību uzņēmuma kultūrai un komandai, kā arī sagaidām, ka mūs abpusēji vieno kopīgas  pamatvērtības: DROSME, UZTICAMĪBA, IEDVESMA!

Personāla atlases process  atšķiras atkarībā no pozīcijas sarežģītības, piemēram, finanšu, mārketinga vai jaunu produktu izstrādes jomā, atlases process iekļauj visus zemāk minētos posmus, bet ražošanas darbinieku personāla atlases process var sastāvēt tikai no dažiem posmiem.

  1. PIETEIKUMS

Mēs aicinām visus interesentus pieteikties darbā elektroniski, sūtot pieteikumu uz e pasta adresi konkurss@orkla.lv

  1. ATBILDE

Uz konkurss@orkla.lv nosūtītiem e-pastiem mēs sniedzam atbildi, ka pieteikumu esam saņēmuši.

  1. PIRMĀS KĀRTAS INTERVIJA

Klātienē tiekamies ar tiem kandidātiem, kuru CV ir sūtīts uz konkrētu konkursu un ir atbilstošs mūsu izvirzītajiem kritērijiem. Pirmās kārtas intervijā piedalās personāla projektu vadītājs vai personāla projektu vadītājs kopā ar tiešo vadītāju. Pirmās kārtas intervija sastāv no sarunas – no abpusējiem jautājumiem un atbildēm.

  1. MĀJAS DARBS

Kandidātiem, kuri vislabāk sevi ir parādījuši pirmās kārtas intervijā, tiek nosūtīts mājas darbs, lai mēs pārliecinātos par kandidāta prasmēm un zināšanām.

  1. OTRĀS KĀRTAS INTERVIJA

Uz otrās kārtas interviju tiek aicināti tie kandidāti, kuri ir izpildījuši mājas darbu. Otrās kārtas intervijā piedalās personāla projektu vadītājs, tiešais vadītājs un departamenta direktors. Intervija ietver mājas darba prezentāciju un specifiskus jautājumus par veicamo darbu.

  1. ATSAUKSMES

Par fināla kandidātiem mēs parasti noskaidrojam atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem. Ar esošajiem darba devējiem sazināmies tikai tad, ja kandidāts tam ir piekritis.

  1. DARBA PIEDĀVĀJUMS UN ATTEIKUMI

Atbilstošākajam kandidātam mēs nosūtām darba piedāvājumu. Tikai pēc tam, kad kandidāts ir piekritis mūsu piedāvājumam, mēs sazināmies ar visiem kandidātiem, kuri ir bijuši uz tikšanos klātienē.